Silence - Missing voice in the World (in czech)

Skupina  duchovně spřízněných lidí pořádá pod záštitou České  transpersonální  společnosti a Budapešťského klubu ČR happening s názvem  Ticho pro mír,  který se koná 16. června 2018 od svítání do západu  slunce na pražském  náměstí Míru. Co bude oněch přibližně šestnáct hodin  probíhat?

Skupina  duchovně spřízněných lidí pořádá pod  záštitou České transpersonální  společnosti a Budapešťského klubu ČR  happening s názvem Ticho pro mír,  který se koná 16. června 2018 od  svítání do západu slunce na pražském  náměstí Míru. Co bude oněch  přibližně šestnáct hodin probíhat?

V centrálním prostoru náměstí, na ploše o velikosti asi 100 m2bude   načrtnuta a pomocí vlajek s nápisy v různých jazycích vytyčena Mandala   míru, v jejímž bílém středu bude směrem k okolí v sedě na polštářcích a   židlích meditovat několik lidí ponořených do vnitřního klidu a míru.   Připravený obraz v bílých a modrých tónech, složený ze segmentů   pětiúhelníků, který vytvoří energetický nosič, je sám o sobě meditačním   objektem a svou plastičností vtáhne člověka do klidu a ticha. Má   specifický rytmus a možnost nekonečného rozšiřování podle počtu   meditujících.

Dobrovolníci stojící kolem  meditační  mandaly budou informovat verbálně i pomocí letáčků  kolemjdoucí o akci a  ti, kteří budou mít zájem, se ke spočinutí v tichu  přidají a pomohou  tak násobit navozenou energii. Další možností  zapojení se bude  vybarvování základního obrazce mandaly přímo na  náměstí pomocí kříd a  křídových sprejů, popřípadě vybarvování  připravených omalovánek  s mandalou nebo kreslení mandaly s vlastním  tématem na prázdný papír.  Svým soustředěním bude moci tak každý přispět  k naplnění záměru akce.

A jaký je záměr akce?

Akce   slouží pro inspiraci i vědomé vytváření dobra osobního i nadosobního.   Mír je stav, který lze vnitřně zaujmout, a lidem bude umožněno, aby si   ho vyzkoušeli navodit bez ohledu na vnější okolnosti. Rychlý životní   styl, honba za konzumem stejně jako za cíli, touhami a různým chtěním,   nespokojenost s okolím i se sebou vytvářejí neklid, který se stává   zdrojem ohromných problémů a brání nám v prožívání vděčnosti z hojnosti  a  vnitřního spojení se sebou samým i s celkem a prožitím štěstí z  daného  okamžiku a z pestrosti života na planetě. Pokud bychom dosáhli  vnitřního  klidu a míru, zákonitě se začne zrcadlit i mír vnější.

Meditující,   kteří už umějí do takového stavu vstoupit, vytvoří jádro kruhu,  prostor  míru. Skupina tedy může navodit synergický efekt. Energie,  která  ovlivní celý prostor, může ovlivnit i společné vědomí a  kolektivní mír.  Skutečné zastavení, absolutní klid v duši a smíření.

Bude mít akce ještě jiný program?

Až   zvony na kostele sv. Ludmily odbijí poledne, rozezvučí se pro podporu   atmosféry léčivý gong Dany Šitnerové (Lady Gong), který má schopnost   pročistit jemnější vrstvy lidské bytosti. Na podvečer plánujeme Chór   míru. Lidé se vztahem ke zpěvu, hudbě a zvuku jako takovému se sejdou,   aby nechali hodinu znít své hlasy v jednom tónu nebo harmonii.   Kolemjdoucí se opět budou moci připojit a vyjádřit tak záměr a ochotu   všech lidí spojit se. Byť by tímto vyvrcholením mohla akce skončit, je   možné, že díky atmosféře spolu budou lidé rádi sdílet třeba až do  západu  slunce.

Proč se akce koná právě na náměstí Míru?

Jednak   si o to řeklo svým názvem, jednak se jedná o živoucí veřejný prostor,   který chceme svým počínáním ovlivnit. Projdou jím stovky lidí, rodiče s   dětmi, turisté, místní lidé spěchající na nákup... není to tiché  místo,  ale místo, kde se lidé potkávají, komunikují spolu a my s nimi  chceme  také komunikovat s myšlenkou na usebrání. V kterémkoliv místě a  čase si  totiž takový stav můžeme vytvořit, což mnozí ani netuší.

Jste první, koho taková akce napadala?

Podobné   akce se již konaly v některých evropských městech. Probíhaly meditace   maximálně šedesáti lidí, kolem kterých se pohybovali kolemjdoucí a   informátoři jim vysvětlovali, proč a co se tam děje. Meditace se konaly   souvisle dvacet čtyři hodin. V nočních hodinách přicházeli bezdomovci,   hledající místo na přenocování, ale někdy i opilci. Zajímavé bylo   zjištění, že agresivita a divokost, která z některých zpočátku   vyzařovala, se najednou proměnila v klid. Atmosféra se projasňovala a   všichni lidé nacházeli společnou řeč.

Kdo se může stát dobrovolníkem a informátorem?

Potřebujeme   lidi, kteří nám pomohou fyzicky s materiálem, ale také ty, kteří budou   ochotni v různých jazycích seznámit ostatní s tím, co se na náměstí  děje  a proč. Nikdo nebude manipulován do činnosti, která by mu nebyla   příjemná - každý zájemce si zvolí pomoc jemu vyhovující. 

Od  několika  restauračních zařízení, které v prostoru a okolí náměstí Míru  pomáhají  s propagací, už máme přislíbeno, že lidé budou moci využívat  jejich  sociální zařízení. I tím se širší prostor stává více mírovým,  než  doposud byl.

Je možné, že se akce stane pravidelnou a bude se dál rozšiřovat do jiných měst u nás i za hranicemi?

Bylo   by to krásné i přínosné. Mohla by se stát světovou záležitostí.  Všechny  informace a vlajky jsou připraveny v různých jazykových  variantách. K  základním světovým jazykům jsme připojili i nejčastější  jazyky lidí z  jiných zemí včetně ruštiny i arabštiny, a samozřejmě i  jazyky sousedních  států. Bylo by úžasné, kdyby se od nás akce rozšířila  i do okolních  zemí.

Podrobnosti si můžete přečíst na: http://tichopromir.cz/.

   Facebook info